Guide för digital tillgång till Entomologisk Tidskrift

Entomologisk Tidskrift är tillgänglig både som tryckt och digital utgåva, och du kan välja att prenumera på enbat tryckt inklusive digital eller enbart digital. En prenumeration på tryckt format gäller för ett års volym av tidskriften (inklusive de som redan har getts ut). Digital tillgång gäller från den dagen prenumerationen tecknas och 12 månader framåt.

Nedan finner du två olika guider. Den första är för dig som vill börja prenumera, genom att betala direkt och få omedelbar tillgång till det digitala materialet, och du kan välja att prenumera både på tryckt och digital eller enbart digital. Den andra är för dig som redan prenumererar på den tryckta upplagan och vill ha tillgång till den digitala som ingår i din prenumeration.

Innehåll:

1. Guide för dig som vill prenumerera.

2. Guide för dig som är prenumerant.

3. Om Entomologisk Tidskrift.


Mer information om prenumerationer, prislista och kontakter om du behöver hjälp hittar du på:  
http://et-online.nu/index.php/contents/about/subscriptions  

 
Adressen till hemsidan för Entomologisk Tidskrift är:
http://et-online.nu

 

Guide för dig som vill prenumerera

Guide för dig som är prenumerant