Gå tillbaka till artikeldetaljer Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd Ladda ner Ladda ned PDF