[1]
SEF 2022. Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift. 143, 3 (aug. 2022), 164.