[1]
Fägerström, C. 2022. Svenska skalbaggar 3 – släktet Clambus. Entomologisk Tidskrift. 143, 4 (dec. 2022), 165–180.