[1]
Entomologiska föreningen i Stockholm och Entomologiska föreningen i Uppland 2023. Stipendier från föreningar. Entomologisk Tidskrift. 144, 4 (dec. 2023), 164–165.