[1]
Palmqvist, G. och Ryrholm, N. 2020. Tillägg och kompletteringar till ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2019”. Entomologisk Tidskrift. 141, 3 (sep. 2020), 88.