[1]
Anderbrant, O. och Broad, G.R. 2019. Blåsvarta björkstekeln, Arge pullata (Hymenoptera: Argidae), i Sverige och första fyndet i landet av dess parasitoid Scolobates testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomologisk Tidskrift. 140, 1 (juli 2019), 59–64.