[1]
Struwe, I. och Persson Vinnersten, T. 2019. Schakalflugan Desmometopa varipalpis (Diptera: Milichiidae) är ny och vanlig i svenska inomhusmiljöer. Entomologisk Tidskrift. 140, 1 (juli 2019), 65–68.