[1]
Jaschhof, M. och Jaschhof, C. 2020. Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk. Entomologisk Tidskrift. 141, 4 (dec. 2020), 191–206.