[1]
Gertsson, C.-A. 2021. Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd. Entomologisk Tidskrift. 142, 1-2 (apr. 2021), 21–30.