[1]
Fägerström, C. och Lundkvist, H. 2021. Svenska skalbaggar 1. En blev två - några artsplittar bland svenska skalbaggar. Entomologisk Tidskrift. 142, 1-2 (apr. 2021), 71–89.