[1]
Jaschhof, M. och Jaschhof, C. 2021. Mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae exkl. Cecidomyiinae) i Sverige: statusrapport efter 15 års taxonomisk inventering, kommentarer till artlistan och beskrivning av Camptomyia alstromi sp. nov. Entomologisk Tidskrift. 142, 3 (juli 2021), 105–184.