[1]
Palmqvist, G. och Ryrholm, N. 2021. Tillägg och kompletteringar till "Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2020". Entomologisk Tidskrift. 142, 4 (dec. 2021), 232.