(1)
Muona, J. Nyckel till Norra Europas högre Aleocharinae Med Tarsformula 5-5-5 (Coleoptera, Staphylinidae). ET 2022, 143, 227-241.