(1)
Fägerström, C. Svenska Skalbaggar 3 – släktet Clambus. ET 2022, 143, 165-180.