(1)
Palmqvist, G.; Ryrholm, N. Tillägg Och Kompletteringar till ”Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2019”. ET 2020, 141, 88.