(1)
Anderbrant, O.; Broad, G. R. Blåsvarta björkstekeln, Arge Pullata (Hymenoptera: Argidae), I Sverige Och första Fyndet I Landet Av Dess Parasitoid Scolobates Testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae). ET 2019, 140, 59-64.