(1)
Struwe, I.; Persson Vinnersten, T. Schakalflugan Desmometopa Varipalpis (Diptera: Milichiidae) är Ny Och Vanlig I Svenska inomhusmiljöer. ET 2019, 140, 65-68.