(1)
Gertsson, C.-A. Två för Sverige Nya Tripsarter: Haplothrips Alpicola Priesner, 1950 Och Haplothrips Utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) Samt Nya Provinsfynd. ET 2021, 142, 21-30.