(1)
Fägerström, C.; Lundkvist, H. Svenska Skalbaggar 1. En Blev Två - några Artsplittar Bland Svenska Skalbaggar. ET 2021, 142, 71-89.