(1)
Bengtsson, B. Å. Anmärkningsvärda Fynd Av småfjärilar (Microlepidoptera) I Sverige 2020. ET 2021, 142, 1-19.