(1)
Jaschhof, M.; Jaschhof, C. Mykofaga Gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae Exkl. Cecidomyiinae) I Sverige: Statusrapport Efter 15 års Taxonomisk Inventering, Kommentarer till Artlistan Och Beskrivning Av Camptomyia Alstromi Sp. Nov. ET 2021, 142, 105-184.