(1)
Palmqvist, G.; Ryrholm, N. Tillägg Och Kompletteringar till "Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2020". ET 2021, 142, 232.