(1)
Klopfstein, S.; Broad, G. R.; Urfer, K.; Vårdal, H.; Haraldseide, H. Nya Fynd Av klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) för Sverige Och En Interaktiv Nyckel till Europeiska släkten. ET 2022, 143, 121-156.