Johansson, N. (2022). Revision av de nordeuropeiska arterna av Odontocolon dentipes-komplexet (Hymenoptera: Ichneumonidae: Xoridinae. Entomologisk Tidskrift, 143(3), 109–118. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/111