SEF. (2022). Föreningsinformation. Entomologisk Tidskrift, 143(3), 164. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/116