Muona, J. (2022). Nyckel till norra Europas högre Aleocharinae med tarsformula 5-5-5 (Coleoptera, Staphylinidae). Entomologisk Tidskrift, 143(4), 227–241. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/118