Innehåll och Stipendier för yngre entomologer. (2022). Entomologisk Tidskrift, 143(4), 242–243. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/121