Fägerström, C. (2022). Svenska skalbaggar 3 – släktet Clambus. Entomologisk Tidskrift, 143(4), 165–180. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/122