Wahlberg, E. (2023). Rhipidothrips brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) ny art för Sverige, samt ett nytt landskapsfynd av Thrips menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae). Entomologisk Tidskrift, 144(1-2), 47–51. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/132