Entomologiska föreningen i Stockholm, & Entomologiska föreningen i Uppland. (2023). Stipendier från föreningar. Entomologisk Tidskrift, 144(4), 164–165. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/145