Palmqvist, G., & Ryrholm, N. (2020). Tillägg och kompletteringar till ”Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2019”. Entomologisk Tidskrift, 141(3), 88. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/34