Forshage, M., & Vårdal, H. (2019). Den entomologiska verksamheten på Riksmuseet 1915–2013. Entomologisk Tidskrift, 140(2), 89–106. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/43