Wahlberg, E., Rhodén, C., & Johanson, K. A. (2019). Nya fynd av puckeldansflugor (Hybotidae) och dansflugor (Empididae) i Sverige och ett viktigt bidrag av genetiska streckkoder av den svenska empidoidfaunan. Entomologisk Tidskrift, 140(2), 133–144. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/45