Persson, M., Pollet, M., Struwe, I., & Hedström, L. (2019). En reviderad taxonomisk förteckning och tidsfönsterbaserad landskapskatalog över svenska styltflugor (Diptera: Dolichopodidae), med sex nya synonymer i släktet Dolichopus Latreille, 1796. Entomologisk Tidskrift, 140(1), 27–57. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/48