Anderbrant, O., & Broad, G. R. (2019). Blåsvarta björkstekeln, Arge pullata (Hymenoptera: Argidae), i Sverige och första fyndet i landet av dess parasitoid Scolobates testaceus (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomologisk Tidskrift, 140(1), 59–64. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/50