Struwe, I., & Persson Vinnersten, T. (2019). Schakalflugan Desmometopa varipalpis (Diptera: Milichiidae) är ny och vanlig i svenska inomhusmiljöer. Entomologisk Tidskrift, 140(1), 65–68. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/51