Jaschhof, M., & Jaschhof, C. (2020). Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk. Entomologisk Tidskrift, 141(4), 191–206. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/65