Wahlberg, E. (2020). Nyheter från redaktionen. Entomologisk Tidskrift, 141(4), 172. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/67