Jaschhof, M., & Jaschhof, C. (2020). Tillägg till: Jaschhof, M. & Jaschhof, C.: Hög tid för omtanke: Nya mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae) från en svämskog i centrala Sverige hotade av pågående kalhyggesbruk. Entomologisk Tidskrift, 141(4). Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/71