Gertsson, C.-A. (2021). Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd. Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), 21–30. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74