Fägerström, C., & Lundkvist, H. (2021). Svenska skalbaggar 1. En blev två - några artsplittar bland svenska skalbaggar. Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), 71–89. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/78