Thomasson, M. (2021). Böcker till salu från Hans-Ove Kjellbergs entomologiska litteratur. Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), 20. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/81