Bengtsson, B. Å. (2021). Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2020. Entomologisk Tidskrift, 142(1-2), 1–19. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/83