Jaschhof, M., & Jaschhof, C. (2021). Mykofaga gallmyggor (Diptera: Cecidomyiidae exkl. Cecidomyiinae) i Sverige: statusrapport efter 15 års taxonomisk inventering, kommentarer till artlistan och beskrivning av Camptomyia alstromi sp. nov. Entomologisk Tidskrift, 142(3), 105–184. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/84