Palmqvist, G., & Ryrholm, N. (2021). Tillägg och kompletteringar till "Intressanta fynd av storfjärilar (Macrolepidoptera) i Sverige 2020". Entomologisk Tidskrift, 142(4), 232. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/93