Klopfstein, S., Broad, G. R., Urfer, K., Vårdal, H., & Haraldseide, H. (2022). Nya fynd av klämbaksteklar (Campopleginae, Ichneumonidae) för Sverige och en interaktiv nyckel till europeiska släkten. Entomologisk Tidskrift, 143(3), 121–156. Hämtad från http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/98