GERTSSON, C.-A. Två för Sverige nya tripsarter: Haplothrips alpicola Priesner, 1950 och Haplothrips utae Klimt, 1970 (Thysanoptera) samt nya provinsfynd. Entomologisk Tidskrift, [S. l.], v. 142, n. 1-2, p. 21–30, 2021. Disponível em: http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/74. Acesso em: 17 juni. 2021.