”Innehåll Och Stipendier för Yngre Entomologer”. 2022. Entomologisk Tidskrift 143 (4):242-43. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/121.