Palmqvist, Göran, och Nils Ryrholm. 2020. ”Tillägg Och Kompletteringar till ’Intressanta Fynd Av storfjärilar (Macrolepidoptera) I Sverige 2019’”. Entomologisk Tidskrift 141 (3):88. http://et-online.nu/index.php/contents/article/view/34.